คู่สร้างคู่สม : Koosangkoosom

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
เข้าชม: 3388|ตอบกลับ: 24

กรอบสวยๆ [คัดลอกลิงค์นี้เพื่อนำไปแบ่งปัน]

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:35:45 |แสดงทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย DDD เมื่อ 10-6-2012 02:04

<table style="WIDTH: 600px" border=0 cellSpacing=1 cellPadding=7 background=http://i.imgur.com/B0aND.gif bgColor=#2d2d00 align=center><tbody><tr><td><table border=0 cellPadding=25 background=http://i.imgur.com/GnZQ2.gif align=center><tbody><tr><td><table border=0 cellPadding=7 background=http://i.imgur.com/k1nFH.gif align=center><tbody><tr><td><table id=table6 border=0 width="550" background=http://i.imgur.com/99UEM.gif bgColor=#000000><tbody><tr><td></td></tr></tbody></tr></tbody></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

ไฟล์แนบ: คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูและดาวน์โหลดไฟล์แนบได้ หากยังไม่มีแอคเคานต์หรือยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณาสมัครสมาชิก

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:36:13 |แสดงทั้งหมด

<table border="2" cellSpacing="20" cellPadding="20"width=400" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/bg_sakura080-1.gif" borderColor="#000000"2" align="center"><tbody><tr><td><table WIDTH:0px;HEIGHT:0px;" borderColor="#000000" cellSpacing="4" cellPadding="4" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Glitter/3199365c.gif" border="2"><tbody><tr><td><table border="2" cellSpacing="8" cellPadding="8"background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/117076.jpg" borderColor="#3300FF"3"align="center"width="400"><tbody><tr><td>NR 2ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:36:33 |แสดงทั้งหมด

<table border="2" cellSpacing="20" cellPadding="20"width=400" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/ilovedenim34.png" borderColor="#000000"2" align="center"><tbody><tr><td><table WIDTH:0px;HEIGHT:0px;" borderColor="#000000" cellSpacing="4" cellPadding="4" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Glitter/379-16-2.gif" border="2"><tbody><tr><td><table border="2" cellSpacing="8" cellPadding="8"background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/ilovedenim33.png" borderColor="#3300FF"3"align="center"width="400"><tbody><tr><td>NR 3ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:36:55 |แสดงทั้งหมด

<table border="2" cellSpacing="20" cellPadding="20"width=400" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/pink01.png" borderColor="#000000"2" align="center"><tbody><tr><td><table WIDTH:0px;HEIGHT:0px;" borderColor="#000000" cellSpacing="4" cellPadding="4" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/01-1.gif" border="2"><tbody><tr><td><table border="2" cellSpacing="8" cellPadding="8"background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/sakura23.gif" borderColor="#3300FF"3"align="center"width="400"><tbody><tr><td>NR 4ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:37:25 |แสดงทั้งหมด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย DDD เมื่อ 10-6-2012 01:38


<table border="2" cellSpacing="20" cellPadding="20"width=400" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/renga-bgbg.jpg" borderColor="#000000"2" align="center"><tbody><tr><td><table WIDTH:0px;HEIGHT:0px;" borderColor="#000000" cellSpacing="4" cellPadding="4" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Glitter/3199365c.gif" border="2"><tbody><tr><td><table border="2" cellSpacing="8" cellPadding="8"background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/bg004_2.jpg" borderColor="#3300FF"3"align="center"width="400"><tbody><tr><td>NR 5ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:38:22 |แสดงทั้งหมด

<table border="2" cellSpacing="20" cellPadding="20"width=400" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/bg_sakura_t06.gif" borderColor="#000000"2" align="center"><tbody><tr><td><table WIDTH:0px;HEIGHT:0px;" borderColor="#000000" cellSpacing="4" cellPadding="4" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Glitter/379-16-2.gif" border="2"><tbody><tr><td><table border="2" cellSpacing="8" cellPadding="8"background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/bg003_2.jpg" borderColor="#3300FF"3"align="center"width="400"><tbody><tr><td>NR 6ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:38:40 |แสดงทั้งหมด

<table border="2" cellSpacing="20" cellPadding="20"width=400" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/loyuoutertile.jpg" borderColor="#000000"2" align="center"><tbody><tr><td><table WIDTH:0px;HEIGHT:0px;" borderColor="#000000" cellSpacing="4" cellPadding="4" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Glitter/3199365c.gif" border="2"><tbody><tr><td><table border="2" cellSpacing="8" cellPadding="8"background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/loyuinnertile.jpg" borderColor="#3300FF"3"align="center"width="400"><tbody><tr><td>NR 8ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:39:04 |แสดงทั้งหมด

<table border="2" cellSpacing="20" cellPadding="20"width=400" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Glitter/sfondo_pagina21.jpg" borderColor="#000000"2" align="center"><tbody><tr><td><table WIDTH:0px;HEIGHT:0px;" borderColor="#000000" cellSpacing="4" cellPadding="4" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Glitter/379-16-2.gif" border="2"><tbody><tr><td><table border="2" cellSpacing="8" cellPadding="8"background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Glitter/sfondo_cella1.gif" borderColor="#3300FF"3"align="center"width="400"><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่ NR 9</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:39:25 |แสดงทั้งหมด

<table border="2" cellSpacing="20" cellPadding="20"width=400" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/t374.gif" borderColor="#000000"2" align="center"><tbody><tr><td><table WIDTH:0px;HEIGHT:0px;" borderColor="#000000" cellSpacing="4" cellPadding="4" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/01-1.gif" border="2"><tbody><tr><td><table border="2" cellSpacing="8" cellPadding="8"background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/t58.gif" borderColor="#3300FF"3"align="center"width="400"><tbody><tr><td>NR 10 ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:39:44 |แสดงทั้งหมด
<table border="2" cellSpacing="20" cellPadding="20"width=400" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/bg136.jpg" borderColor="#000000"2" align="center"><tbody><tr><td><table WIDTH:0px;HEIGHT:0px;" borderColor="#000000" cellSpacing="4" cellPadding="4" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Glitter/3199365c.gif" border="2"><tbody><tr><td><table border="2" cellSpacing="8" cellPadding="8"background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/bg235.jpg" borderColor="#3300FF"3"align="center"width="400"><tbody><tr><td>NR 11 ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:40:02 |แสดงทั้งหมด

<table border="2" cellSpacing="20" cellPadding="20"width=400" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/bg225.jpg" borderColor="#000000"2" align="center"><tbody><tr><td><table WIDTH:0px;HEIGHT:0px;" borderColor="#000000" cellSpacing="4" cellPadding="4" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Glitter/379-16-2.gif" border="2"><tbody><tr><td><table border="2" cellSpacing="8" cellPadding="8"background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/bg224.jpg" borderColor="#3300FF"3"align="center"width="400"><tbody><tr><td>NR 12 ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:40:26 |แสดงทั้งหมด

<table border="2" cellSpacing="20" cellPadding="20"width=400" align="center" background="http://i137.photobucket.com/albums/q208/ddka/Line/BG%20%20Backgrounds/t374.gif" borderColor="#000000"2" align="center"><tbody><tr><td><table border="8" cellSpacing="0"  cellPadding="0"borderColor="#FFFF00"8"align="center"width="400"><tbody><tr><td>NR 10 ใส่เนื้อหาสาระที่ นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>ตัวนี้กรอบชั้นเดียว


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:42:44 |แสดงทั้งหมด
28-5-2012 13:26:39 อัปโหลด
ดาวน์โหลด (80.33 KB)


<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#9933FF cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/orPOG.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#9933FF cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/orPOG.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#9933FF cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/orPOG.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#9933FF cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/orPOG.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#9933FF cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/orPOG.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#9933FF cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/CizJO.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#9933FF cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/jkJfE.jpg bgColor=#9933FF align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:43:22 |แสดงทั้งหมด


<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#00CCFF cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/GwgE6.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#00CCFF cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/GwgE6.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#00CCFF cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/GwgE6.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#00CCFF cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/GwgE6.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#00CCFF cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/GwgE6.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#00CCFF cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/no008.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#00CCFF cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/9072l.jpg bgColor=#00CCFF align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:43:59 |แสดงทั้งหมด


<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/fyCIc.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/3ap5v.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/fyCIc.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/3ap5v.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/fyCIc.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/1vRLX.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/DbVmc.jpg bgColor=#FF0066 align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:44:32 |แสดงทั้งหมด<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#99CC00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/Frz6o.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#99CC00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/beQQc.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#99CC00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/Frz6o.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#99CC00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/beQQc.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#99CC00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/Frz6o.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#99CC00 cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/kGmNf.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#99CC00cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/HLK7p.jpg bgColor=#99CC00 align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:45:04 |แสดงทั้งหมด<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#9900CC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/5YJ0Q.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#9900CC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/zfJTa.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#9900CC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/5YJ0Q.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#9900CC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/zfJTa.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#9900CC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/5YJ0Q.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#9900CC cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/vEZIp.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#9900CC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/r0bxP.gif bgColor=#9900CC align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:45:37 |แสดงทั้งหมด<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#696969 cellPadding=12 background=http://i.imgur.com/ybucI.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#696969 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/f7Au3.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#696969 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/ybucI.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#696969 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/f7Au3.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#696969 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/ybucI.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#696969 cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/eSSYU.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#696969 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/kcu9x.gif bgColor=#696969 align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:46:09 |แสดงทั้งหมด


<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#DAA520 cellPadding=12 background=http://i.imgur.com/7gRLl.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#DAA520 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/2VTju.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#DAA520 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/7gRLl.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#DAA520 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/2VTju.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#DAA520 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/JByZG.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#DAA520 cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/JByZG.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#DAA520 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/FWKb9.jpg bgColor=#DAA520 align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:46:47 |แสดงทั้งหมด<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#bcbbbb cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/MGvPT.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#bcbbbb cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/PXJ5W.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#bcbbbb cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/MGvPT.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#bcbbbb cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/PXJ5W.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#bcbbbb cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/MGvPT.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#bcbbbb cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/6mF69.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px" title=DDD border=1 cellSpacing=0 borderColor=#bcbbbb cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/61EWJ.jpg bgColor=#bcbbbb align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:47:18 |แสดงทั้งหมด


<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FFFF00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/wyzli.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FFFF00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/3wXwT.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FFFF00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/3wXwT.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FFFF00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/wyzli.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FFFF00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/3wXwT.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FFFF00 cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/qBvqX.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FFFF00 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/yl6ah.jpg bgColor=#FFFF00 align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:47:53 |แสดงทั้งหมด<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#990099 cellPadding=8 background=http://i.imgur.com/g72Dl.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#990099 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/rCWMm.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#990099 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/rgovC.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#990099 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/rCWMm.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#990099 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/rgovC.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#990099 cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/fqsHg.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#990099 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/vPiAA.jpg bgColor=#990099 align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:48:30 |แสดงทั้งหมด<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#CCCCCC cellPadding=12 background=http://i.imgur.com/7C83S.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#CCCCCC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/OynlA.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#CCCCCC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/dcUtb.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#CCCCCC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/OynlA.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#CCCCCC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/dcUtb.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#CCCCCC cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/7C83S.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#CCCCCC cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/vWwjv.jpg bgColor=#CCCCCC align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:49:03 |แสดงทั้งหมด
<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=12 background=http://i.imgur.com/2NBJ0.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/GS9k2.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/AmdxX.jpgalign=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/GS9k2.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/AmdxX.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/2NBJ0.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/J8Qrb.jpg bgColor=#FF0066align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


Rank: 8Rank: 8

โพสต์เมื่อ 10-6-2012 01:50:20 |แสดงทั้งหมด


<table style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=12 background=http://i.imgur.com/aP2V6.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 544px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/gTfAp.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 540px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/AmdxX.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 536px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/gTfAp.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 532px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/aP2V6.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 528px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=10 background=http://i.imgur.com/aP2V6.jpg align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 526px; HEIGHT: 0px"border=1 cellSpacing=0 borderColor=#FF0066 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/P8hyX.gif align=center><tbody><tr><td><table style="WIDTH: 522px; HEIGHT: 0px" border=1 cellSpacing=2 cellPadding=2 background=http://i.imgur.com/gTfAp.jpg bgColor=#FF0066align=center><tbody><tr><td>ใส่เนื้อหาสาระที่นี่</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>


เพื่อน (0)

Archiver|คู่สร้างคู่สม : Koosangkoosom

GMT+7, 19-11-2017 04:11 , Processed in 0.071028 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai.com

TOP